TERVON YHTENÄISKOULUN YLÄLUOKKIEN OPETUSJÄRJESTELYJEN SELVITTÄMINEN

Kunnanvaltuuston hyväksymän vuoden 2018 ja suunnitelmavuosien 2018-2020 talousarvion mukaan ”Palveluiden järjestämisessä mukaan luokkien yläluokkien opetus Tervon kunnan tehtävänä on varmistaa hyvät palvelut kuntalaisille kuntalaisia kuullen kunnan omina palveluina, ostopalveluina tai yhteistyössä naapurikuntien kanssa. 

Vuonna 2018 kaikki yläluokkien kotikunnassa säilyttämiseen tähtäävät vaihtoehdot selvitetään yhteistyössä henkilöstön ja huoltajien kanssa. Tarvittaessa jatketaan vuonna 2016 aloitettuja neuvotteluita naapurikuntien kanssa yläluokkien opetuksen järjestämisestä ko. kunnissa siinä vaiheessa, kun opetus pienille yläluokkien ikäluokille omassa kunnassa ei ole pedagogisesti perusteltua eikä taloudellisesti, lukujärjestysteknisesti ja oppilaiden kuljetusjärjestelyiden suhteen mahdollista."

Selvityksen aikataulu

  • Kevät 2018: Perustietojen kokoaminen
  • Syksy 2018: Vaihtoehtoisten mallien valmistelu ja päätöksenteko
  • Kevät 2019: Toimeenpanon valmistelut

Osallistu ja vaikuta

Kuntalaisten, huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön osallistamisessa hyödynnetään mm. kyselyitä, kunnan verkko- ja facebook-sivuja. Kaikki valmisteluaineistot julkaistaan verkkosivuilla ja mahdollistetaan kuntalaisten osallistuminen aineistojen kommentointiin. Valmistelevat viranhaltijat seuraavat kommentointia ja vastaavat esitettyihin kysymyksiin. 

> Otakantaa.fi - Keskustele ja kommentoi

Viimeksi lisätyt asiakirjat

Ota yhteyttä:

Hallintojohtaja
Kaija Tarvainen
044 7499 201
kaija.tarvainen(a)tervo.fi

Lähetä turvapostia


Työryhmä

Siv. ltk. puheenjohtaja /
huoltajien edustaja

Touko Raatikainen
touko.raatikainen(a)tervo.fi

Vanhempien edustaja
Tanja Karhatsu

Oppilaskunnan sekä Lapsi- ja nuorisoneuvoston edustajat
Eevert Kuosmanen
Meija Lipponen

Henkilöstön edustaja
Pekka Koponen
pekka.koponen(a)tervo.fi

Rehtori
Kimmo Honkanen
kimmo.honkanen(a)tervo.fi

Hallintojohtaja
Kaija Tarvainen
kaija.tarvainen(a)tervo.fi

Lähetä työryhmälle kysymys tai kommentti