TERVON YHTENÄISKOULUN YLÄLUOKKIEN OPETUSJÄRJESTELYJEN SELVITTÄMINEN

Kunnanvaltuuston hyväksymän vuoden 2018 ja suunnitelmavuosien 2018-2020 talousarvion mukaan ”Palveluiden järjestämisessä mukaan luokkien yläluokkien opetus Tervon kunnan tehtävänä on varmistaa hyvät palvelut kuntalaisille kuntalaisia kuullen kunnan omina palveluina, ostopalveluina tai yhteistyössä naapurikuntien kanssa. 

Vuonna 2018 kaikki yläluokkien kotikunnassa säilyttämiseen tähtäävät vaihtoehdot selvitetään yhteistyössä henkilöstön ja huoltajien kanssa. Tarvittaessa jatketaan vuonna 2016 aloitettuja neuvotteluita naapurikuntien kanssa yläluokkien opetuksen järjestämisestä ko. kunnissa siinä vaiheessa, kun opetus pienille yläluokkien ikäluokille omassa kunnassa ei ole pedagogisesti perusteltua eikä taloudellisesti, lukujärjestysteknisesti ja oppilaiden kuljetusjärjestelyiden suhteen mahdollista."

Selvityksen aikataulu

  • Kevät 2018: Perustietojen kokoaminen
  • Syksy 2018: Vaihtoehtoisten mallien valmistelu ja päätöksenteko
  • Kevät 2019: Toimeenpanon valmistelut

Osallistu ja vaikuta

Kuntalaisten, huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön osallistamisessa hyödynnetään mm. kyselyitä, kunnan verkko- ja facebook-sivuja. Kaikki valmisteluaineistot julkaistaan verkkosivuilla ja mahdollistetaan kuntalaisten osallistuminen aineistojen kommentointiin. Valmistelevat viranhaltijat seuraavat kommentointia ja vastaavat esitettyihin kysymyksiin. 

> Otakantaa.fi - Keskustele ja kommentoi

Viimeksi lisätyt asiakirjat

Ota yhteyttä:

Kunnanjohtaja
Petteri Ristikangas
044 7499 200
petteri.ristikangas(a)tervo.fi
- viranhaltijoiden edustaja, asialistan laatija ja pöytäkirjanpitäjä


Toimikunta (7.11.2018-31.3.2019)

Puheenjohtaja
Erkki Pääkkönen

Jäsenet
Tiia Pääkkönen
Maarit Tarvainen
Pekka Nuutinen
Katriina Manninen
Samuli Niskanen
Pirjo Hänninen

Pekka Puranen
- henkilöstön edustaja

Lähetä työryhmälle kysymys tai kommentti