Keiteleen, Tervon ja Vesannon kuntien yhteinen ympäristölautakunta

Toimikaudelle 2017-2019 Tervon kunnan edustajana ympäristölautakuntaan on valittu jäseneksi Jussi Simonen (henkilökohtainen varajäsen Ilkka Pursiainen) ja Katriina Manninen (henkilökohtainen varajäsen Juhani Tähtivaara).

Keiteleen kunnan valitsemista kahdesta jäsenestä toinen toimii puheenjohtajana ja varapuheenjohtaja nimetään Vesannon kunnan jäsenistä.

 

Esityslistat ja pöytäkirjat