Kuulutukset

Takaisin

Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupapäätöksestä

KUULUTUS MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSESTÄ

 

Maa-aineslain (555/1981) 4 §:n ja ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukainen lupapäätös

 

Kuulutuksen julkaisupäivä

                                           

13.5.2022

 

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

 

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 20.5.2022

 

Päätös                                Nilakan ympäristölautakunta 12.5.2022 § 17

 

Hakija                                Tikkanen, Väinö                

 

Asia                                    Maa-aineslupa kalliokiviaineksen ottotoimintaan ja ympäristölupa kallion louhintaan ja murskaukseen tilalla Honkala, Tervo.

 

Päätöksen pääasiallinen sisältö          

 

Ympäristölautakunta on myöntänyt maa-aineslain 4 §:n ja ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen luvan tilalle Honkala (844-402-10-2). Lupa on voimassa 10 vuotta. Hakijalle on myönnetty maa-aineslain 21 §:n mukainen lupa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta lupapäätöstä noudattaen.

 

Nähtävilläpito                   Kuulutus ja päätös ovat nähtävillä 13.5.–20.6.2021 välisen ajan Tervon kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.tervo.fi sekä Tervon kunnanvirastolla.

 

Muutoksenhaku               Päätökseen haetaan muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 20.6.2022. Tarkemmat ohjeet muutoksenhakuun ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

 

Lisätietoja antaa               Ympäristönsuojelutarkastaja Elisa-Maria Heikkinen, puh. 044 7499 322, etunimi.sukunimi@tervo.fi

 

 

->  Nilakan ympäristölautakunnan päätös 12.5.2022

 

->  Liite 1_Hakemusasiakirjat

 

->  Liite 2_Ehdotus lupapäätökseksi