Kurrekummun päiväkoti

 

Tervon kunnan kaikki varhaiskasvatuspalvelut tuotetaan Kurrekummun päiväkodissa. Kurrekummun päiväkoti toimii pidennetyillä aukioloajoilla ja tarvittaessa tarjoaa hoitoa myös viikonloppuisin.

 

Päiväkodin henkilökunta:

 • varhaiskasvatuspäällikkö
 • erityislastentarhanopettaja
 • lastentarhanopettaja
 • 4 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa
 • laitoshuoltaja

 

Päiväkodissa toimii 2 eri ryhmää:

 • Tupsukorvat (0-4-vuotiaat)
 • Pähkinänsärkijät (5-vuotiaat)

 

Päiväkoti Kurrekumpu tarjoaa kouluaikoina hoitoa tarvittaessa myös AP/IP lapsille aamuisin ennen koulunalkua ja iltaisin. Esikoulu toimii Tervon yhtenäiskoululla.

Kurrekummun päiväkodissa mahdollistetaan turvallinen ympäristö ja hyvä pohja lapsen ilolle, leikille, pohdinnalle ja oppimiselle lasten ja aikuisten kanssa. Henkilökunta toimii kasvatuskumppanuuden arvopohjan mukaisesti, johon kuuluu olennaisesti toisten työntekijöiden ja vanhempien kunnioittaminen. Vanhempia pyritään osallistamaan päiväkodin arkeen. Henkilökunta pyrkii yhtenäiseen kasvatusajatteluun yksilöinä toisiaan arvostaen ja keskustellen.

 

Varhaiskasvatuksen tavoitteet Kurrekummun päiväkodissa:

 • lasten sosiaalisten taitojen tukeminen

 • lasten omatoimisuuden ja luovuuden kehittäminen ja käyttäminen päiväkodin arjessa

 • lasten ja perheiden osallisuuden lisääminen

 • laadukkaan ja kehittävän pienryhmätoiminnan tarjoaminen

 • lapsen leikkitaitojen vahvistaminen sekä

 • erityisen tuen tarpeen huomiointi ja tuen tarjoaminen.

 • lasten ja perheiden liikunnallisen elämäntavan edistäminen

 • turvallisen ympäristön lapsen hoitopäivänä

 

Toiminta Kurrekummun päiväkodissa:

Monipuolinen pienryhmätoiminta (taiteellinen ilmaisu, liikunta, kädentaidot, englanti, motoriikka, musiikki)

Molemmat ryhmät toteuttavat monipuolista pienryhmätoimintaa. Pienryhmätoiminnan perusteet pohjautuvat varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja päiväkodin omaan varhaiskasvatussuunnitelmaan. Pienryhmätoiminnassa lapset toteuttavat oppimisen eri alueita. Toiminta suunnitellaan ja toteutetaan kunkin päivän lapsiryhmän tarpeiden ja osaamisen mukaan jokainen lapsi yksilöllisesti huomioiden.

Kurrekummussa pedagoginen liikuntaan, luontoon osana oppimisympäristöä sekä positiiviseen/ratkaisukeskeiseen, lasta osallistavaan pedagogiikkaan.

Ota yhteyttä:

Tupsukorvat (0-4-vuotiaat)
044 7499 264

Pähkinänsärkijät (5-vuotiaat)
044 7499 262

Iltapäivätoiminta
044 7499 327

Varhaiskasvatuspäällikkö
Marjo Tolonen
044 7499 261
marjo.tolonen(a)tervo.fi

Käynti- ja postiosoite

Parkkitie 2, 72210 Tervo

Kurrekummun facebook -sivu

Seuraa meitä Facebookissa