Yritystuet

Tervon kunnalla on pieniä yritystoiminnan kehittämistukia. Tämän lisäksi yritystukia mm. investointeihin on myös maaseuturahastoilla, joita haetaan Mansikka ry:n ja ely-keskuksen kautta. Yritystukiasioissa auttaa elinkeinoasiamies.

Tervon kunnan yritystuet 2018

1. Uuden, aloittavan tai paikkakunnalle muuttavan yrityksen perustamisraha päätoimiselle yritystoiminnalle:
•    Perustamisrahaa on haettava vuoden sisällä yrityksen perustamisesta/muuttamisesta
Perustamisraha maksetaan 3 kk yrityksen käynnistymisen jälkeen 1000
•    Toiminta on näytettävä toteen joko tiliottein tai tilitoimiston antamalla todistuksella
•    Tuki on tarkoitettu yritystoiminnan aloitusvaiheen liittyviin kertaluontoisiin kuluihin.
•    Tukea voidaan myöntää myös nuorten perustamille 4H- tai NY-yrityksille, kun kyseessä on nuorten kesätyöllistyminen. Tuki on 300 €. Nuorten täytyy todistaa yrityksen toiminta samoin kuin muidenkin aloittavien yrittäjien.

2. Toimivan yrityksen kehittämispalkkio, kun yritys tai maatilayritys olennaisesti laajentaa tai uudelleensuuntaa toimintaansa, 1000 euroa/yritys. Tuki on mahdollista hakea puolen vuoden jälkeen muutoksesta. Tuen ehtona on, että toimenpide tai investointi on selvästi muuttanut yrityksen toimintaa, lisännyt työpaikkoja ja/tai nostanut yrityksen liikevaihtoa vähintään kolmanneksen.

3. Markkinointituki on tarkoitettu yrityksen myynnin ja tunnettuuden edistämiseen 50 % kuluista tai enintään 500 €/yritys/vuosi. Tuki voi kohdentua esimerkiksi alla oleviin tarkoituksiin:
•    Nettisivuston tekeminen tai uudistaminen
•    Messuosallistumistuki
•    Myyntikampanjan tai markkinointipromootion toteuttaminen mm. tiedotus- ja matkakuluihin, tarjoilujen järjestämiseen ja asiantuntijakorvauksiin
•    Ulkopuolisten myynti- ja markkinointiosaamisen hankkiminen.

4. Koulutustuki mm. seminaareihin, yrityksen toimintaa tukeviin ja palveluihin lisäarvoa tuottaviin koulutuksiin, 50 % hyväksyttävistä kustannuksista tai enintään 500 €/yritys/vuosi
•    Tukea voidaan myöntää myös yritystoimintaan johtavaan koulutukseen ennen yrityksen perustamista silloin, kun on perusteltavissa koulutuksen välttämättömyys yritystoiminnan aloittamisen kannalta.

5. Oppisopimustuki myönnetään tervolaiselle yritykselle, joka työllistää tervolaisen työttömän oppisopimuksen kautta 170 €/kk enintään 12 kk:n ajan. Tukea voidaan myöntää kahdelle opiskelijalle per vuosi.

6. Yritysten kehittämisen tuki mm. silloin, kun yritys tai maatila selvittää liiketoiminnan laajentamista, tuotannon tai tuotekehityksen muutostarpeita esimerkiksi laatujärjestelmiin. Tuki voi kohdentua ulkopuolisiin asiantuntijapalveluihin. Maksimissaan 50 % hyväksyttävistä kustannuksista tai enintään 500 €/yritys/vuosi.

7. Muut ehdot:
•    Toimenpiteistä sovittava aina ennen toimenpiteen toteuttamista.
•    Kaikissa tukimuodoissa on huomioitava säädös enintään 75 %:n julkisen tuen osuudesta.
•    Matkakuluina voidaan hyväksyä, jos julkisia kulkuneuvoja ei ole käytettävissä, verottajan kulloinkin työmatkakuluna hyväksymä kilometrikorvaus.
•    Maksatukset tukien osalta tehdään jo maksettujen tositteiden perusteella.
•    Alv ei ole hyväksyttävä kustannus, jos tuen hakija voi vähentää sen omassa yritystoiminnassaan (verotuksessaan).
•    Yrityksen toimipaikka tulee olla Tervossa.
•    Hanketta ei tueta muun rahoittajan toimesta.
•    Mikäli hanke saa myöhemmin rahoituksen esim. ELY-keskukselta tai Tekesiltä yms., on maksettu tuki palautettava kunnalle.