Mökistä kodiksi – loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttaminen vakituiseksi

Oletko haaveillut muuttavasi vakituisesti loma-asuntoosi Tervoon? Aivan mahtavaa, Tervotuloa!

Tältä sivulta löydät tietoa loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttamiseen liittyvistä seikoista ja lupamenettelystä.

Loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttaminen vakituiseksi asunnoksi edellyttää aina lupamenettelyä. Lupaharkinta tehdään aina tapauskohtaisesti, kunnan maankäytön ja rakennusvalvonnan viranhaltijoiden toimesta. Käyttötarkoituksen muutoksessa huomioidaan muutoksen vaikutus voimassaolevaan kaavaan. Rakennuspaikasta ja kaavoitustilanteesta riippuen lupahakemus ratkaistaan poikkeamisluvalla ja rakennusluvalla tai pelkällä rakennusluvalla.

  • Poikkeamislupa, kun kyseessä on kaavoittamaton ranta-alue tai rantayleiskaavassa tai asemakaavassa alue on osoitettu lomarakennuspaikaksi. Poikkeamislupahakemuksen voit täyttää sähköisesti tästä. Tarkemmat ohjeet hakemuksen täyttöön löytyvät lomakkeelta. Myönteisen poikkeamislupapäätöksen jälkeen tulee hakea erikseen myös rakennuslupaa.
     
  • Rakennuslupa, kun kyseessä on kuivan maan haja-asutusluontoinen alue, alueella ei ole yleiskaavaa eikä alue ole suunnittelutarvealuetta. Rakennuslupahakemuksen voit täyttää tästäTarkemmat ohjeet hakemuksen täyttöön löytyvät lomakkeelta.

Lähetettyäsi hakemuksen, asia tulee välittömästi vireille kunnassa. Kunnan rakennusvalvonnassa varmistetaan, että kaikki päätöksentekoa varten tarvittavat asiapaperit ja todistukset ovat kunnossa.

Ota yhteyttä:

Rakennustarkastaja
Jukka Korhonen
044 7499 350
jukka.korhonen(a)tervo.fi