Kunnanvaltuusto

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Se vastaa strategisesta päätöksenteosta ja koko kuntakonsernin tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden tasapainosta ja toiminnan arvioinnista.

Tervon kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää 17-jäseninen valtuusto, jonka jäsenet valitaan joka neljäs vuosi järjestettävillä vaaleilla. 

Valtuuston kokoukset ovat kaikille avoimia. Kokouksista ilmoitetaan ennen kokousta kunnan verkkosivuilla, paikallislehdessä ja kunnantalon ilmoitustaululla.

Kunnanvaltuusto 2017-2021

VALTUUTETUT

SUOMEN KESKUSTA
Pääkkönen Erkki
Tarvainen Maarit
Puranen Minna
Raatikainen Touko
Alajoki Arvo
Suhonen Katja
Tarvainen Matti
Nuutinen Pekka
Pääkkönen Tiia
Savinainen Virpi

PERUSSUOMALAISET
Tähtivaara Juhani
Liimatainen Matti

KANSALLINEN KOKOOMUS
Pitkänen Marika
Korhonen Risto
Manninen Katriina

SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE
Pulkkinen Anja
Farin Anja

Yhteystiedot näkyvissä henkilöiltä, jotka ovat antaneet suostumuksensa tietojensa julkaisemiseen.

Ota yhteyttä:

Valtuuston puheenjohtaja
Maarit Tarvainen
p. 044 7499 221
maarit.tarvainen(a)tervo.fi

Hallintojohtaja
Kaija Tarvainen
044 7499 201
kaija.tarvainen(a)tervo.fi
- valtuuston pöytäkirjanpitäjä

Lähetä turvapostia


Esityslistat ja pöytäkirjat