Kunnanhallitus

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen kokouksissa, mutta ei oikeutta ottaa osaa päätöksentekoon.

Kunnanhallituksen kokouksissa toimii esittelijänä kunnanjohtaja ja pöytäkirjanpitäjänä hallintojohtaja.

Tervon kunnanhallitus 2017-2019

Puheenjohtaja 
Pääkkönen Erkki
p. 044 7499 222
erkki.paakkonen(a)tervo.fi

Varapuheenjohtaja 
Juhani Tähtivaara

Jäsenet 
Minna Puranen
Touko Raatikainen
Katja Suhonen
Risto Korhonen
Anja Farin

Yhteystiedot näkyvissä henkilöiltä, jotka ovat antaneet suostumuksensa tietojensa julkaisemiseen.

Ota yhteyttä:

Kunnanjohtaja
-
044 7499 200
-
- kunnanhallituksen asioiden esittelijä

Hallintojohtaja
Kaija Tarvainen
044 7499 201
kaija.tarvainen(at)tervo.fi
- kunnanhallituksen pöytäkirjanpitäjä

Lähetä turvapostia

Esityslistat ja pöytäkirjat