Kunnanhallitus

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen kokouksissa, mutta ei oikeutta ottaa osaa päätöksentekoon.

Kunnanhallituksen kokouksissa toimii esittelijänä kunnanjohtaja ja pöytäkirjanpitäjänä hallintojohtaja.

Tervon kunnanhallitus 1.6.2019-31.5.2021

Puheenjohtaja 
Pääkkönen Erkki
p. 044 7499 222
erkki.paakkonen(a)tervo.fi

Varapuheenjohtaja 
Juhani Tähtivaara

Jäsenet 
Minna Puranen
Touko Raatikainen
Katja Suhonen
Risto Korhonen
Anja Farin

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@tervo.fi

Ota yhteyttä:

Kunnanjohtaja
Seppo Niskanen
044 7499 200
seppo.niskanen(at)tervo.fi
- kunnanhallituksen asioiden esittelijä

Hallintojohtaja
Kaija Tarvainen
044 7499 201
kaija.tarvainen(at)tervo.fi
- kunnanhallituksen pöytäkirjanpitäjä

Lähetä turvapostia

Esityslistat ja pöytäkirjat